गाण्याचे बोल : यान्माद्ती कान्कुडी ( अजय गोगावले , बेला शेंडे )
गाण्याचे बोल : इक गावची वाट पुसती (अवधूत गुप्ते , बेला शेंडे )
© 2012 Masala Film